TEMİZ SU ARITMA TESİSLERİ

TERS OZMOZ | MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Çözücünün difüzyonu diyebileceğimiz ozmoz,farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi olayıdır.İyon konsantrasyonunun eşitlenmesi,konsantrasyonu düşük olan çözeltiden, konsantrasyonu yüksek olan çözeltiye sıvı geçişiyle sağlanır. Sıvının diğer tarafa geçiş hızı,sıcaklık,basınç;sudaki iyon tipleri ve membranın yapısına bağlıdır.

Membranlar; iki farklı ortamın arasında bulunan ve çözünmüş maddelerin seçici bir şekilde taşınımını sağlayan,genellikle ince yapıda olan malzemelerdir. Membran üzerinden kütle akışını sağlayan itici güçler;basınç,konsantrasyon,sıcaklık ve elektriksel potansiyel farkıdır. İtici gücün tipine göre uygulanan membran prosesleri farklılık göstermektedir.

göksu arıtma temiz su arıtma

KULLANIM ALANLARI

- Sosyal amaçlı kullanım

- Meşrubat sanayi

- Gıda sanayi

- Konserve sanayi

- Süt ürünleri,Peynir,Yoğurt vs.

DENİZ SUYUNDAN İÇME VE PROSES SUYU TEMİNİ

Suyun yüksek basınç altına yarı geçirgen membran sisteminden geçirilerek demineralize su elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ters ozmoz kuyu suyu ve yüzey suyu arıtımının yanısıra deniz suyu gibi yüksek tuzluluktaki suların arıtımında da kullanılmaktadır. Ters Ozmoz tesislerinde kullanılan membranların ömrü ve öngörülen kapasitenin temininde,tesis dizaynının yanısıra ön arıtmanın da büyük rolü bulunmaktadır. Bu sebeple Ters Ozmoz tesisleri ön arıtma ekipmanları ile birlikte tasarlanmaktadır. Ön arıtma ekipmanları ham suyun kaynağına,özeliklerine ve Ters Ozmoz ünitesinde kullanılan membranların tipine bağlı olarak tarafımızca belirlenmektedir.

MEMBRAN PROSESLERİ

Ters Ozmoz işleminin çalışma prensibi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su membranlar üzerinde bulunan 2×10-8 cm. çapındaki gözeneklerden,yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddeleri çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.

Membran proseslerinde ayırma,akışkanların membrandan geçiş hızlarındaki farklılıklarına göre gerçekleşir. Ayırma proseslerinde kullanılan membranların yüksek akıya,yüksek seçiciliğe,kimyasal dayanıklılığa ve uzun ömre sahip olması gerekmektedir.

Suyun filtrasyon aşamalarından Mikrofiltrasyonun daha ileri adımları Membran prosesleri ile gerçekleştirilmektedir. Membran prosesleri suyu süzme hassasiyetleri sırasıyla;Ultrafiltrasyon,Nanofiltrasyon ve en ileri adımı Ters Ozmoz prosesleridir. Aşağıda bir ultrafiltrasyon prosesi görülmektedir.

göksu arıtma temiz su arıtma

MBR PROSESLERİ

MBR üniteleri,çok az yere ihtiyaç göstermeleri ve çok iyi çıkış suyu kalitesi sağlamaları nedeniyle ”gelecek nesil biyolojik atık su arıtma tesisleri” olarak görülmektedir. Bu teknoloji ile besleme suyunun basit bir ön arıtımı yeterli olmakta ve uzun temizleme aralıkları ile çalışılabilmektedir.

MBR’ların sağladığı yüksek kalitedeki çıkış suyu aynı zamanda arıtılmış suyun geri kullanım alanlarını ve bu yelpazeyi genişletmektedir. Elde edilen kaliteli arıtılmış atık suyun geri kullanımı ve/veya satılması ile sağlanan finansal boyut da dikkate alındığında,çoğu MBR projesi orta veya uzun vadede tesis maliyetleri açısından konvansiyonel sistemlere göre fizibil olmaktadır.

Konvansiyonel aktif çamur prosesinde iki ayrı tankta gerçekleşen biyokimyasal oksidasyon, MBR’larda tek tankta gerçekleşmektedir. Bu tank içinde havalandırma suretiyle aktif çamur oluşturulmakta ve de tankın içinde suda gömülü olan membran kasetlerindeki fiberlerin ya da düz tabaka membranların çok küçük gözeneklerinden vakum ya da pozitif basınç uygulanarak arıtılmış su toplanmaktadır.

Ters ozmoz filtrasyon sistemi,diğer filtrasyon sistemlerine göre istenilen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak verir. Gelişen teknoloji ile beraber tamamen Ters ozmoz cihazları üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kaliteli su eldesi ile ters ozmoz cihazları profesyonel arıtımda üst sıralara yükselmiştir. Ters ozmoz cihazlarının şasesi paslanmaz çelikten üretilir. Çalışması için gereken tüm ekipmanlar üzerindedir.

göksu arıtma temiz su arıtma

TERS OZMOZ YOLUYLA ARITILAN MADDELER VE % ARITILMA ORANLARI

KALSİYUM ÇİNKO BAKTERİ
93-98 96-98 96 +
SODYUM CİVA SERTLİK
92-98 94-97 93-97
MAGNEZYUM KLORÜR RADYOAKTİVİTE
92-98 92-95 93-97
POTASYUM AMONYUM NİTRAT
92-96 80-90 90-95
MANGANEZ BROMİD BARON
96-98 90-95 50-70
DEMİR FOSFAT BORAT
96-98 95-98 30-50
ALÜMİNYUM SİYANİD FLUORİD
96-98 85-95 92-95
BAKIR SÜLFAT POLYFOSFAT
96-98 96-98 96-98
NİKEL TİYOSÜLFAT ORTOFOSFAT
96-98 96-98 96-98
KADMİNYUM SİLİKAT KROMAT
93-97 92-95 85-95
GÜMÜŞ SİLİSYUM DİOKSİT KURŞUN
93-97 80-90 95-98

AVANTAJLARI

- Tesis ilk yatırım maliyeti düşüktür.

- İnsan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.

- İşletme masrafı ve enerji sarfiyatı düşüktür.

- Üniteleri her açıdan korozyona karşı dayanıklıdır.

göksu arıtma temiz su arıtma

STANDART OZMOZ CİHAZLARI

MALZEME KODU MEMBRAN BOYUTLARI ORTALAMA
SWA S1 1*4040 250 L/hr
SWA S2 2*4040 500 L/hr
SWA S3 3*4040 750 L/hr
SWA S4 4*4040 1000 L/hr
SWA S5 5*4040 1250 L/hr
SWA S6 6*4040 1500 L/hr
SWA S7 7*4040 1750 L/hr
SWA S8 8*4040 2000 L/hr
SWA S10 10*4040 2500 L/hr
SWA S12 12*4040 3000 L/hr
SWA Z 4 4*8040 4000 L/hr
SWA Z 6 6*8040 6500 L/hr
SWA Z 8 8*8040 9000 L/hr
SWA Z 10 10*8040 11500 L/hr
SWA Z 12 12*8040 14000 L/hr
SWA Z 15 15*8040 17000 L/hr
SWA Z 18 18*8040 20000 L/hr
SWA Z 20 20*8040 22000 L/hr
SWA Z 24 24*8040 27000 L/hr
SWA Z 30 30*8040 33000 L/hr
SWA Z 36 36*8040 40000 L/hr
SWA Z 42 42*8040 46000 L/hr
SWA Z 48 48*8040 52000 L/hr

AKTİF KARBON FİLTRELER

GÖKSU ARITMA Aktif Karbon Filtreler, suda istenmeyen renk, klor, tat,koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin giderimi için kullanılır. Aktif karbon üretiminde, Hindistan cevizi kabuğu, odun, kömür ve petrol artıkları kullanılır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, filtrasyon mekanizması yanında absorbsiyon mekanizması işlemi de yapmaktadır. Aktif karbon sistemleri tam otomatik olarak çalışabilen sistemlerdir. Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemi yapan aktif karbon filtre bu şekilde kendini yeniler.

Avantajları

- Tesis ilk yatırım maliyeti düşüktür.

- Konvansiyonel sistemlere göre çok daha küçük bir alan ihtiyacı bulunmaktadır.

- İnsan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.

- İşletme masrafı ve enerji sarfiyatı düşüktür.

- Rejenerasyonlarda düşük su tüketimi ile filtre yataklarını temizler.

- Üniteleri her açıdan korozyona karşı dayanıklıdır.

- Son teknoloji ile üretilmiş olup, mikroprosesör kumandalıdır.

Sistem rejenerasyonunu, sahip olduğu mikroprosesör sayesinde zaman ve debi kontrollü olarak tam otomatik olarak gerçekleştirir. Rejenerasyon işleminde sırası ile ters yıkama ,bekleme, hızlı durulama periyotları, insan müdahalesine gerek olmadan kendiliğinden gerçekleşir.

Göksu Arıtma Aktif Karbon Filtreleri;

- 1-6 bar arasında bir çalışma basıncına sahiptir.

- Simplex veya Dublex olarak tasarlanabilmekte olup, dublex seriler tandem veya isteğe bağlı paralel olarak çalıştırılabilirler.

- Tüm filtrelerimiz kontrol valfine bağlı olarak ,a) Zaman kontrollü

b) Volümetrik kontrollü- Filtrelerimizin 0.7 – 115 m3/saat arası standart imalat, 115 m3/saat üstü ise özel imalat akış debisine sahip serileri mevcuttur.

- Su ve hava ile temas eden yüzeylerin, korozyona karşı dayanımı mükemmel olup, filtrelerin gövdeleri fiberglas takviyeii polietilenden (FRP) veya metal gövde, hidrolik kontrol valfleri PVC katkılı noryl’den imal edilmiştir.

- Filtrelerimiz, diyafram operating valf tekniği ile çalışan ve programlanabilir digital tam otomatik kontrol valflerine sahiptir.

göksu arıtma temiz su arıtma

MUTFAK TİPİ SU ARITMA CİHAZLARI TERS OZMOZ NEDİR?

Su içinde bulunan çözünmüş ve askıdaki maddelerin yarı geçirgen özel bir filtreden ozmoz prensibinin tersten çalıştırılması ile suyun arıtılmasıdır. Su membrandan gelmeden önce,bir kaba filtreden,sonra hassas filtrelerden ardından da aktif karbon filtrelerden geçirilmektedir. Membrandan önce ön arıtma çok önemlidir. Aksi takdirde çok hassas olan membranlar kısa sürede tıkanacak ve cihazın işlevini görmemesine yol açacaktır.

Fiziksel bir sistem vasıtasıyla (kimyasal ürünler kullanmadan) saf su üretmenin mevcut en iyi yolu ozmoz prensibi ile suyun arıtılmasıdır.

TERS OZMOZ ÜNİTESİNDEKİ MEMBRAN NASIL ÇALIŞIR?

Su yarı geçirgen bir membrana basınç uygular;suyun bir kısmı membranın gözeneklerinden geçer (arıtılmış su), geri kalanı ise boşaltılır(Atık su).

Ev ve küçük yerleşimler için üretilen bu cihazlar ile ilgili yedek parça stoklarımızda devamlı mevcut olup, ayrıca cihazla ilgili teknik servis hizmetleri verilmektedir.

göksu arıtma temiz su arıtma

MUTFAK TİPİ SU ARITMA CİHAZLARI TABLOSU

MODEL KAPASİTE ÖZELLİKLER
RETW 50 TEZGAH ALTI RO CİHAZI 50 gpd

GAC. Karbon

10” 1µ Tortu Filtresi

Membran

Post Karbon

Auto Flush

Tank + Musluk

Pompa

MODEL KAPASİTE ÖZELLİKLER
RETW 200 TEZGAH ALTI RO CİHAZI 200 gpd

GAC. Karbon

20” 1µ Tortu Filtresi

Membran x 2 adet

Post Karbon

Auto Flush

11 Galon Tank + Musluk

Pompa

MODEL KAPASİTE ÖZELLİKLER
RETW 300 TEZGAH ALTI RO CİHAZI 300 gpd

GAC. Karbon

20” 1µ Tortu Filtresi

Membran x 3 adet

Post Karbon

Auto Flush

11 Galon Tank + Musluk

Pompa x 2 adet

MODEL KAPASİTE ÖZELLİKLER
RETW 500 TEZGAH ALTI RO CİHAZI 500 gpd

GAC. Karbon

20” 1µ Tortu Filtresi

Membran x 3 adet

Post Karbon

Auto Flush

11 Galon Tank + Musluk

Pompa x 2 adet

KENTSEL İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Son yıllarda su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı yeraltı su rezervlerinin giderek ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi,içme ve kullanma suyu temininde yüzeysel su( akarsular ve göller) kaynaklarından yararlanılmasını zorunlu hale getirmiştir ancak,uzun yılar boyunca yüzeysel su kaynaklarının atıkları kabul eden birer alıcı ortam olarak kullanılması sonucunda birçok akarsu havzasında su kalitesi bozulmuştur(TÜSİAD,2008) . Bu nedenle ,yüzeysel suların içme ve kullanma suyu ihtiyacı için kullanılması durumunda hemen daima arıtma işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir.

Günümüz itibariyle özellikle büyük kentler başta olmak üzere,birçok yerleşimde yüzeysel sular içme ve kullanma suyu amacıyla tüketime sunulmakta,ancak sunum öncesi mutlaka içme suyu arıtma tesislerinden geçirilerek suyun kalitesi istenilen niteliğe getirilmektedir. Diğer taraftan yeraltı sularının kalitesinin bozulması sonucunda yüzeysel suların yanısıra yeraltı sularının da arıtılarak şebekeye verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Firmamız tarafından yapılan kentsel arıtma sistemleri kapsamında havalandırma (gerektiğinde) , kimyasal arıtma (pıhtılaştırma/yumaklaştırma/çökeltim), filtrasyon, dezenfeksiyon (klor ile) işlemleri ile alınmaktadır. İleri arıtma işlemleri konvansiyonel arıtmayı takiben oksidasyon (ozonlama veya kimyasal), adsorpsiyon (aktif karbon), iyon değişimi (reçine), membran sistemleri (Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters Ozmoz) olarak adlandırılırlar.

göksu arıtma kentsel su arıtma

KONVANSİYONEL İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA TESİSLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Konvansiyonel su arıtma yöntemleri insan ve çevre sağlığı bakımından risk oluşturan kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliklerin giderilmesinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Konvansiyonel arıtma sistemlerinde havalandırma(Oksijen içeriği düşükse),çökeltim (yüzeysel su kaynaklarından doğrudan su alınıyorsa),kimyasal arıtma(Pıhtılaştırma/Yumaklaştırma/Çökeltim),filtrasyon,dezenfeksiyon (Genellikle klorlama)işlemleri uygulanmaktadır.

Ayrıca,sertliğin çok yüksek olduğu yerlerde yumuşatma,demir ve mangan içeriğinin yüksek olduğu durumlarda demir ve mangan giderimi işlemleri yapılmaktadır.Havalandırma,pıhtılaştırma,yumaklaştırma,çökeltim,kum filtrasyonu ve dezenfeksiyon ünitelerini içermektedir. Son yıllarda,bunlara birincil(Ön) dezenfeksiyon amacıyla ozon,ileri arıtma amacıyla aktif karbon adsorpsiyonu,ters ozmozun eklendiği görülmektedir.

Konvansiyonel arıtma tesisleri genellikle yüzeysel su kaynaklarının kullanılması durumunda teşkil edilmekte olup,kaynak veya temiz kuyu sularının kullanıldığı bölgelerde ise su sadece klorlama işlemini takiben şebekeye verilmektedir.

göksu arıtma kentsel su arıtma

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma süreçleri genel olarak kimyasal madde ilavesi gerektiren tüm yöntemleri kapsamaktadır. Nötralizasyon (Ph ayarlama), pıhtılaştırma/yumaklastırma,kimyasal oksidasyon/redüksiyon ve dezenfeksiyon bu kapsamda ele alınabilir.

Filtrasyon

İçme suyu arıtımındaki en eski ve en çok kullanılan yöntemlerden birisi filtrasyondur. Filtrasyon işlemi konvansiyonel içme suyu arıtımının olmazsa olmaz ünitelerinden biri olup, arıtma mekanizması sudaki safsızlıkların filtre malzemesi arasındaki boşluklarda tutulmasıdır.

Filtrasyon sırasında süzme,çökeltim,adsorpsiyon,yumaklaşma ve biyolojik süreçler etkili olmaktadır. Bu mekanizmaların sonucunda suda askıda halde bulunan katı maddelerin,bulanıklığın,organik bileşiklerin,kil,silt,demir ve mangan gibi inorganik maddelerin ve patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Filtreler genelikle suyun geçiş hızına bağlı olarak (Yüzeysel hidrolik yük veya filtrasyon hızı) yavaş kum filtreleri(YKF),hızlı kum filtreleri (HKF),basınçlı filtreler(BF) şeklinde gruplandırılabilir. Ayrıca batık filtre,kuru filtre veya aşağı akışlı-yukarı akışlı filtreler gibi uygulamalar da görülebilmektedir. Kentsel içme suyu arıtma tesislerinde ,daha yaygın olarak YKF(düşük debiler-nüfuslar için) veya HKF kullanılmaktadır. Basınçlı filtreler ise alan tasarrufu avantajı nedeniyle genellikle sanayi tesislerindeki su hazırlama ünitelerinde tercih edilmektedir.

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, su içinde insan sağlığına zararlı olabilecek hastalık yapıcı(Patojen)mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Ön dezenfeksiyon amacıyla ozon kullanılması durumunda şebeke sisteminde suyun kirlenmesinin kontrolü amacıyla bakiye klor kalacak miktarda klor dozlaması (Son dezenfeksiyon) yapılmaktadır. Dezenfeksiyon amacıyla uygulanabilecek yöntemler arasında 1-Fiziksel yöntemler (Isı, UV güneş ışığı,elektromanyetik,ses), 2- Kimyasal yöntemler(Klor ve bileşikleri,halojenler,ozon,permanganat,fenolik bileşikler,hidrojen peroksit,alkali ve asitler,vb.), 3-Mekanik yöntemler(Eleme,çökeltim,vb.) sayılabilir.

DEMİNERALİZASYON SİSTEMLERİ

Su içerisinde çözünmüş halde bulunan mineraller nedeniyle suyun elektriksel iletkenliği meydana gelmektedir. Mineral konsantrasyonu arıtması ile suyun elektriksel iletkenliği de aynı oranda artmaktadır. Bu nedenle elektriksel iletkenlik bir ölçü birimi olarak yer almaktadır. Suyun içinde bulunan iyonlardan arındırılması işlemine DEMİNERALİZASYON denir.

Demineralizasyon sistemlerinde su en az iki reçine kolonundan geçirilmektedir. Birinci reçine kolonu katyonik,ikinci kolon ise anyonik reçinelerden meydana gelmektedir. Birinci kolonda(+) yüklü iyonlar tutulmakta ve rejenerasyonda reçine tarafından tutulmuş olan (+) yüklü iyonlar (katyonlar) hidrojen iyonları ile yer değiştirirler. İşletme sırasında da suyu hidrojen iyonları ile vermektedir. Anyon kolonunda (-) yüklü iyonlar tutulmaktadır. Reçine doygun haline geldiğinde kostik ile rejenere edilir.

Rejenerasyonda (-) yüklü iyonlar (anyonlar) ile (OH)- iyonları yer değiştirmektedir. İşletme sırasında anyon kolonunda suya (OH)- iyonları verilmekte olup ,katyondan gelen (H)+ iyonları ile birleşip H2O (su) molekülünü oluştururlar. Proses çıkışında mineralden arındırılmış su elde edilir.

Göksu Arıtma tarafından standart üretilen Demineralizasyon sistemleri 5-20 µ/cm2 seviyesinde su üretmektedir. Ancak istenilen su özelliğine göre çok daha düşük iletkenlik değerine sahip su üretecek cihazlar imal edilmektedir. Demineralizasyon sistemleri tasarımı içim öncelikle besleme suyu özellikleri katyon ve anyon başında detaylı ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Özellikleri bilinmeyen sular için taze su numunelerinin firmamıza verilmesi ile detaylı analizler firmamız laboratuarında yapılabilmektedir. Su özelliklerine uygun Demineralizasyon cihazı seçilebilmektedir.

Demineralizasyon sistemleri tam otomatik olarak çalışmaktadır. Sistem ayarlanabilen çıkış suyu iletkenliğini kendi kontrol ederek otomatik olarak rejenerasyona geçmekte,rejenerasyon sonrasında su özellikleri sistem tarafından kontrol edilerek istenilen özellikte su üretilmektedir. Ayrıca rejenerasyon startını geciktirme özelliği sayesinde anlık iyon kaçaklarından dolayı oluşabilecek zamansız rejenerasyon hataları giderilebilmektedir. Bu özellik sayesinde reçine kapasitesi tam olarak kullanılmaktadır.

Bazı prosesler için gerekli olan çok daha hassas özelliklerde su elde etmek için ardışık üniteler ve mixbed üniteleri kullanılmaktadır. (Örnek:<0,1 µs/cm2 ) Mixbed ünitelerinde istenilen su kalitesini sağlayabilmek için karışık yataklı reçineli sistemler kullanılmaktadır. Çıkış iletkenliği 0,2-1 µs/cm2 arasında su ihtiyacı olan işletmeler için uygundur. Ters Ozmoz veya Deiyonize sistemler çıkışında kullanılması tavsiye edilir.

Demineralizasyon su sistemleri tasarımı,imalatı ve işletilmesi konu ile ilgili detaylı bilgi irikimi gerektirmektedir.bu amaçla mühendislik ve imalat ekibi ile laboratuar ve üretim ekipmanlarına sahip olan firmamız; ülkemizin seçkin firmalarından biri olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Su saflaştırma sistemi olarak kullanılan Demineralizasyon sistemleri ile Ters Ozmoz sistemleri proje bazında karşılaştırılarak kullanılmaktadır. Örnek olarak su içinde bulunabilecek şeker ve diğer organik maddeler Demineralizasyon ünitesi ile tamamen giderilememektedir.

KENTSEL İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Son yıllarda su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı yeraltı su rezervlerinin giderek ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi,içme ve kullanma suyu temininde yüzeysel su( akarsular ve göller) kaynaklarından yararlanılmasını zorunlu hale getirmiştir ancak,uzun yılar boyunca yüzeysel su kaynaklarının atıkları kabul eden birer alıcı ortam olarak kullanılması sonucunda birçok akarsu havzasında su kalitesi bozulmuştur(TÜSİAD,2008) . Bu nedenle ,yüzeysel suların içme ve kullanma suyu ihtiyacı için kullanılması durumunda hemen daima arıtma işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir.

Günümüz itibariyle özellikle büyük kentler başta olmak üzere,birçok yerleşimde yüzeysel sular içme ve kullanma suyu amacıyla tüketime sunulmakta,ancak sunum öncesi mutlaka içme suyu arıtma tesislerinden geçirilerek suyun kalitesi istenilen niteliğe getirilmektedir. Diğer taraftan yeraltı sularının kalitesinin bozulması sonucunda yüzeysel suların yanısıra yeraltı sularının da arıtılarak şebekeye verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Firmamız tarafından yapılan kentsel arıtma sistemleri kapsamında havalandırma (gerektiğinde) , kimyasal arıtma (pıhtılaştırma/yumaklaştırma/çökeltim), filtrasyon, dezenfeksiyon (klor ile) işlemleri ile alınmaktadır. İleri arıtma işlemleri konvansiyonel arıtmayı takiben oksidasyon (ozonlama veya kimyasal), adsorpsiyon (aktif karbon), iyon değişimi (reçine), membran sistemleri (Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters Ozmoz) olarak adlandırılırlar.

göksu arıtma kentsel su arıtma

KONVANSİYONEL İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA TESİSLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Konvansiyonel su arıtma yöntemleri insan ve çevre sağlığı bakımından risk oluşturan kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliklerin giderilmesinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Konvansiyonel arıtma sistemlerinde havalandırma(Oksijen içeriği düşükse),çökeltim (yüzeysel su kaynaklarından doğrudan su alınıyorsa),kimyasal arıtma(Pıhtılaştırma/Yumaklaştırma/Çökeltim),filtrasyon,dezenfeksiyon (Genellikle klorlama)işlemleri uygulanmaktadır.

Ayrıca,sertliğin çok yüksek olduğu yerlerde yumuşatma,demir ve mangan içeriğinin yüksek olduğu durumlarda demir ve mangan giderimi işlemleri yapılmaktadır.Havalandırma,pıhtılaştırma,yumaklaştırma,çökeltim,kum filtrasyonu ve dezenfeksiyon ünitelerini içermektedir. Son yıllarda,bunlara birincil(Ön) dezenfeksiyon amacıyla ozon,ileri arıtma amacıyla aktif karbon adsorpsiyonu,ters ozmozun eklendiği görülmektedir.

Konvansiyonel arıtma tesisleri genellikle yüzeysel su kaynaklarının kullanılması durumunda teşkil edilmekte olup,kaynak veya temiz kuyu sularının kullanıldığı bölgelerde ise su sadece klorlama işlemini takiben şebekeye verilmektedir.

göksu arıtma kentsel su arıtma

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma süreçleri genel olarak kimyasal madde ilavesi gerektiren tüm yöntemleri kapsamaktadır. Nötralizasyon (Ph ayarlama), pıhtılaştırma/yumaklastırma,kimyasal oksidasyon/redüksiyon ve dezenfeksiyon bu kapsamda ele alınabilir.

Filtrasyon

İçme suyu arıtımındaki en eski ve en çok kullanılan yöntemlerden birisi filtrasyondur. Filtrasyon işlemi konvansiyonel içme suyu arıtımının olmazsa olmaz ünitelerinden biri olup, arıtma mekanizması sudaki safsızlıkların filtre malzemesi arasındaki boşluklarda tutulmasıdır.

Filtrasyon sırasında süzme,çökeltim,adsorpsiyon,yumaklaşma ve biyolojik süreçler etkili olmaktadır. Bu mekanizmaların sonucunda suda askıda halde bulunan katı maddelerin,bulanıklığın,organik bileşiklerin,kil,silt,demir ve mangan gibi inorganik maddelerin ve patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Filtreler genelikle suyun geçiş hızına bağlı olarak (Yüzeysel hidrolik yük veya filtrasyon hızı) yavaş kum filtreleri(YKF),hızlı kum filtreleri (HKF),basınçlı filtreler(BF) şeklinde gruplandırılabilir. Ayrıca batık filtre,kuru filtre veya aşağı akışlı-yukarı akışlı filtreler gibi uygulamalar da görülebilmektedir. Kentsel içme suyu arıtma tesislerinde ,daha yaygın olarak YKF(düşük debiler-nüfuslar için) veya HKF kullanılmaktadır. Basınçlı filtreler ise alan tasarrufu avantajı nedeniyle genellikle sanayi tesislerindeki su hazırlama ünitelerinde tercih edilmektedir.

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, su içinde insan sağlığına zararlı olabilecek hastalık yapıcı(Patojen)mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Ön dezenfeksiyon amacıyla ozon kullanılması durumunda şebeke sisteminde suyun kirlenmesinin kontrolü amacıyla bakiye klor kalacak miktarda klor dozlaması (Son dezenfeksiyon) yapılmaktadır. Dezenfeksiyon amacıyla uygulanabilecek yöntemler arasında 1-Fiziksel yöntemler (Isı, UV güneş ışığı,elektromanyetik,ses), 2- Kimyasal yöntemler(Klor ve bileşikleri,halojenler,ozon,permanganat,fenolik bileşikler,hidrojen peroksit,alkali ve asitler,vb.), 3-Mekanik yöntemler(Eleme,çökeltim,vb.) sayılabilir.

ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Su içinde bulunabilecek mikroorganizmaların UV ışınları ile yok edilmesi prensibine dayalı olarak çalışan su dezenfeksiyon sistemleridir. Arıtılacak su UV lambasını çevreleyen quartz cam etrafından belli hızla geçirilerek, mikroorganizmalar herhangi bir kimyasal kullanılmadan UV ışınlarıyla öldürülmektedir. UV sistemleri için en önemli husus,suyun herhangi bir partikül içermemesidir. Bunun için de UV cihazına girmeden önce suyun çok iyi derecede filtre edilmesi gerekmektedir.

UV sistemleri atık su arıtma tesisleri çıkışında da dezenfeksiyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.

göksu arıtma ultraviyle dezenfeksyon

Ultraviyolenin Avantajları;

- Düşük işletim maliyeti

- Uygulaması basittir.

- Tatsız ve kokusuz olması

- Suya bir kimyasal eklenmemesi

- Su içinde yan ürün ve kalıntı madde oluşmaz.

Ultraviyolenin Dezavantajları;

- Düşük nüfuz etme gücü

- Bulanıklıkla engellenebilmesi

- Ultraviyole lambasının zamanla gücünü kaybetmesi

Aşağıda muhtelif mikroorganizmaların giderilmesi için gerekli enerji miktarları verilmiştir.

MİKROORGANİZMA uWsan /cm2

Vibro Comma(Kolera basili) 6500

Bacteriophage(E.koli) 6600

Bacillus Antracis(Şarbon) 8700

Bacillus Subtilis(Subtilis) 11000

Corybacterium(Difteri basili) 6500

Dysentery Basili(Dizanteri) 4200

Eberthella Typosa(Tifo) 4100

Escherichia Coli(Koli basili) 7040

Influenza Virus(Grip) 6600

LimakÇİMSAisdemirAdana ÇimentoBpetLimakÇİMSAisdemirAdana ÇimentoBpet

Tel: 0(324) 234 28 66

Fax: 0(324) 329 09 81

Müfide İlhan Sanayi Sitesi 6172 Sokak D:39 Blok No:2 / MERSİN - TÜRKİYE

Hızlı ve güvenilir bir internet deneyimi için Google Chrome / Mozilla Firefox öneriyoruz.

Copyright © 2014 Göksu Arıtma - Tüm Hakları Saklıdır.

göksu arıtma facebook göksu arıtma twitter