04

Demineralizasyon Sistemleri

Su içerisinde çözünmüş halde bulunan mineraller nedeniyle suyun elektriksel iletkenliği meydana gelmektedir. Mineral konsantrasyonu artması ile suyun elektriksel iletkenliği de aynı oranda artmaktadır. Bu nedenle elektriksel iletkenlik bir ölçü birimi olarak yer almaktadır. Suyun içinde bulunan iyonlardan arındırılması işlemine demineralizasyon denir.

Demineralizasyon sistemlerinde su en az iki reçine kolonundan geçirilmektedir. Birinci reçine kolonu katyonik, ikinci kolon ise anyonik reçinelerden meydana gelmektedir. Birinci kolonda (+) yüklü iyonlar tutulmakta ve rejenerasyonda reçine tarafından tutulmuş olan (+) yüklü iyonlar (Katyonlar) hidrojen iyonları ile yer değiştirirler. İşletme sırasında da suyu hidrojen iyonları ile vermektedir. Anyon kolonundan (-) yüklü iyonlar tutulmaktadır. Reçine doygun haline geldiğinde kostik ile rejenere edilir. Rejenerasyonda (-) yüklü iyonlar (anyonlar) ile (OH)' iyonları yer değiştirmektedir İşletme sırasında anyon kolonunda suya (OH)' iyonları verilmekte olup, katyon¬dan gelen (H)' iyonları ile birleşip H20 (su) molekülünü oluştururlar. Proses çıkışında mineralden arındırılmış su elde edilir.

Göksu Arıtma tarafından standart üretilen Demineralizasyon sistemleri 5-20 ps/cm' seviyesinde su üretmektedir. Ancak istenilen su özelliğine göre çok daha düşük iletkenlik değerine sahip su üretecek cihazlar ima! edilmektedir. Demineralizasyon sistemleri tasarımı için öncelikle besleme suyu özellikleri katyon ve anyon başında detaylı ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Özellikleri bilinmeyen sular için taze su numunelerinin firmamıza verilmesi ile detaylı analizler firmamız laboratuarında yapılabilmektedir. Su özelliklerine uygun Demineralizasyon cihazı seçilmektedir. 

Demineralizasyon sistemleri tam otomatik olarak çalışmaktadır. Sistem ayarlanabilen çıkış suyu iletkenliğini kendi kontrol ederek otomatik olarak rejenerasyona geçmekte, rejenerasyon sonrasında su özellikleri sistem tarafından kontrol edilerek istenilen özellikte su üretilmektedir. Ayrıca rejenerasyon startını gecik¬tirme özelliği sayesinde anlık iyon kaçaklarından dolayı oluşabilecek zamansız rejenerasyon hataları giderilebilmektedir. Bu özellik sayesinde reçine kapasitesi tam olarak kullanılmaktadır.
Bazı prosesler için gerekli olan çok daha hassas özelliklerde su elde etmek için ardışık üniteler ve mixbed üniteleri kullanılmaktadır. ( Örnek: < 0,1 ps/cm2 ) Mixbed ünitelerinde istenilen su kalitesini sağlayabilmek için karışık yataklı reçineli sistemler kullanılmaktadır. 

Çıkış iletkenliği 0,2-1 ps/cm2 arasında su ihtiyacı olan işletmeler için uygundur. Ters Ozmoz veya Deiyonize sistemler çıkışında kullanılması tavsiye edilir.
Demineralizasyon su sistemleri tasarımı, imalatı ve işletilmesi konu He ilgili detaylı bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu amaçla mühendislik ve imalat ekibi He laboratuar ve üretim ekipmanlarına sahip olan firmamız: ülkemizin seçkin firmalarından biri olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Su saflaştırma sistemi olarak kullanılan Demineralizasyon sistemleri He Ters Ozmoz sistemleri proje bazında karşılaştırılarak kullanılmaktadır. Örnek olarak su içinde bulunabilecek şeker ve diğer organik maddeler Demineralizasyon ünitesi ite tamamen giderilememektedir.

Mobirise is a beautiful site constructor

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved