Atıksular arıtılarak denizin içinde belli mesafeden deşarj edilmesi gerektiği hallerde derin denizdeşarjları projelendirme, inşaat hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte yapılabilmektedir.

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved