01

Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri

GÖKSU ARITMA, gıda, geri dönüşüm, kağıt, otomotiv, gemilerden atık alma tesisleri, tarım ve ilaç sanayi ve birçok endüstride projelendirme, tasarım, imalat, montaj dahil anahtar teslim yüzlerce arıtması mevcutta çalışmalarını sürdürmektedir.

Endüstriyel nitelikli atıksuların karakterleri ve etkileri çok farklıdır. Dolayısıyla işletmelerde kurulacak olan atık su arıtma tesisleri kendine özgü çözümler ve tasarımlar gerektirmektedir. Endüstriyel tesis ve işletmelerin atıksularının arıtılmasında; üretim, endüstriye özgü yerel koşullarda dikkate alınarak endüstriyel arıtma sistemleri dizayn edilmelidir. Bu kapsamda GÖKSU ARITMA SİSTEMLERİNİ atıksu laboratuvar analizleri, pilot ölçekli arıtma model tasarımları, fizibilite çalışmaları yaparak birçok farklı sektörde kurduğu endüstriyel atıksu arıtma tesisleri verimli bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. 

Ağır metal kazanımı yapan bir firmamıza kurmuş olduğumuz Kimyasal Çöktürme Tesisimizden bir görüntü.

Kimyasal Çöktürme Tesisimiz

Neden Göksu?

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinde Göksu Arıtmanın Avantajları;

1

Göksu Arıtma; üniversiteler ile koordineli bir çalışma yaparak, Know-how’ a önem verir.

2

Göksu Arıtma hemen hemen her endüstri için Atıksu çalışması yapmış olup, pilot ölçekli tesislerde denemelerini yaparak, birçok endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi kurmuş ve kurmuş olduğu bu tesisler verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

3

Göksu Arıtma imalatçı bir firmadır. Pompalar, vana grupları hariç, hemen hemen tüm mekanik ekipman imalatlarımız mevcuttur. Bu özelliği ile Göksu Arıtma kaliteyi uygun fiyata sunabilmektedir

4

Arıtılmış sularımız Çevre Kanunu Su kirliliği kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamakta olup; Arıtılmış sular bahçe sulama veya saha ve araç yıkama suları olarak kullanılabilmektedir.

MBR Membran Biyoreaktörler

Membran prosesleri ile biyolojik arıtımla birleştirilmesi sonucu membran biyoreaktörler (MBR) ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu proseslerin verimliliği nedeniyle yaygın bir kullanım olanağı ortaya çıkmıştır. Konvansiyonel arıtım metotlarının bir takım dezavantajlarını ortadan kaldıran bu sistemler geleceğin arıtım teknolojileri arasında önemli bir yere sahip olacaktır. Membran biyoreaktörler uygulamalarda hızlı bir ilerleme kaydetmektedir. Bu arıtım prosesi konvansiyonel biyolojik arıtım prosesleri ile karşılaştırıldığında daha düşük biyolojik parçalanabilirliğe sahip olan atıklar için yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim verimliliğine sahiptir. Bunun yanı sıra bu sistemler konvansiyonel sistemlerden çok daha az yer kaplarlar. Bu durum özellikle tesis için yeterli alanın bulunmadığı veya arazi maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu yerlerde bu arıtma prosesinin uygulanmasını cazip kılmaktadır.

Anaerobik Atıksu Arıtma Sistemleri

Anaerobik atıksu arıtımı, organik maddelerin oksijensiz ortamda metan (CH4), CO2 ve amonyak gibi inorganik maddelere dönüştürüldüğü bi işlemdir. Biyolojik olarak ayrışabilen organik maddelerin anaerobik olarak parçalanması farklı bakteri grupları tarafından gerçekleştirilen bir arıtım yöntemidir.
Atıksu içerisinde ki organik maddelerin havasız ortamda ayrışması en basit haliyle iki temel aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada (hidroliz ve asit fermantasyonu), organik maddelerin asit bakterileri tarafından organik asitlere, alkollere ve CO2’ ye dönüşümü gerçekleşmektedir. İkinci aşama (metan oluşumu) ise asit bakterilerinin parçalama reaksiyonları sonucunda oluşan ürünlerin, metanojenler tarafından metan, CO2 ve suya dönüştürülmesini içermektedir. Bu prosesler sonucu oluşan metan gazının kalorifik değeri yüksektir ve enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir.

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved