01

Kalite Politikamız

Çevre ve arıtma teknolojileri konusunda faaliyet gösteren,sürdürülebilir yaşam için tüm gücü ve güçlü uluslararası iş yapma özelliğiyle,temiz yarınlar için kurulan firmamız aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir. Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini,doğaya ve insana saygıyı esas almak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak. Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek takım arkadaşlarıyla beraber yürüyeceği yolda mevcut kalitesini devamlı daha iyiye götürmek.

En iyilerden oluşan uzman kadrosu ve gelişmiş teknolojisi ile ülke ekonomisine çevreye ve gelecek nesiller için uygulanabilir ileri çevre teknolojileri ürünlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmak ve sağlamak. Tüm birimlerde,sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak,kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp,etkinliği ve verimliliği arttırmak.

Stratejik Prensipler

Endüstride mükemmellik standardını belirleyen firma olmak

En son teknoloji ürünlerini en düşük maliyete sunmak

Global açıdan güvenilir bir kuruluş olmak: Odaklanmış, Yaratıcı, Verimli, Disiplinli ve Etkili

Başarılı kişileri istihdam etmek ve bu kişilere gerekli eğitimleri vererek dünya standartlarında iş performansı yakalamalarını sağlamak

Müşterilerin teknik problemlerini en hızlı çözen firma olmak

İş
Temelleri

Başarılarımızı ölçerken endüstrideki en iyileri referans almak

En verimli çalışma yöntemlerini benimsemek

Verilen sözlerin yerine getirilen sözler olmasını sağlamak

Şirket strateji ve hedeflerini gerçekleştiren çalışanları ödüllendirmek

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ile ortaklık ilişkisi kurmak

En iyi bilinen idari uygulama ve metodları her alanda kullanmak

Yaptığımız her işin tamamlanma sürecini kısaltmak

Ana
Değerler

Başarı

Dürüstlük ve güvenilirlik

İnovasyon ve gelişim

Ortak güven ve saygı

Açık iletişim

Sorumluluk ve sahiplenme

Takım çalışması

Düşünce Tarzı: Müşteri -> Şirket -> Çalışan

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved