02

Paket içmesuyu Arıtma Sistemleri

Genellikle yüzey ve bazen de yeraltı sularından temiz içme ve kullanma suyu elde edilmesi amacıyla kullanılan paket kompakt arıtma üniteleridir. Paket temiz su arıtma sitemleri insan müdahalesine gerek duymayan, isteğe göre uzaktan erişim ile de çalıştırılabilen veya kontrol edilen tam otomatik tesislerdir.
Üniteler konteyner tip durultucu, kum filtre tankları ve kimyasal hazırlama & dozlama ünitelerinden oluşur. Konteyner tip arıtma tankında koagülasyon, flokülasyon, durultucu ve ara depolama bölümleri bulunur. Bu ünitelere ilave olarak kimyasal depolama tankları, dozaj pompaları ve kontrol paneli bulunan mobil bir kontrol odasında bulunur. 

- Tesis ilk yatırım maliyeti düşüktür.
- Konvansiyonel sistemlere göre çok daha küçük bir alan ihtiyacı bulunmaktadır.
- İnsan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.
- İşletme masrafı ve enerji sarfiyatı düşüktür.
- Rejenerasyonlarda düşük su tüketimi ile filtre yataklarını temizler.
- Üniteleri her açıdan korozyona karşı dayanıklıdır.
- Son teknoloji ile üretilmiş olup, mikroprosesör kumandalıdır.
Sistem rejenerasyonunu, sahip olduğu mikroprosesör sayesinde zaman ve debi kontrollü olarak tam otomatik olarak gerçekleştirir. Rejenerasyon işleminde sırası ile ters yıkama ,bekleme, hızlı durulama periyotları, insan müdahalesine gerek olmadan kendiliğinden gerçekleşir.

Göksu Arıtma  Aktif Karbon Filtreleri; 

1

1-6 bar arasında bir çalışma basıncına sahiptir.

2

Simplex veya Dublex olarak tasarlanabilmekte olup, dublex seriler tandem veya isteğe bağlı paralel olarak çalıştırılabilirler.

3

 Tüm filtrelerimiz kontrol valfine bağlı olarak ,
a) Zaman kontrollü
b) Volümetrik kontrollü

4

 Filtrelerimizin 0.7 – 115 m3/saat arası standart imalat, 115 m3/saat üstü ise özel imalat akış debisine sahip serileri mevcuttur.

5

 Su ve hava ile temas eden yüzeylerin, korozyona karşı dayanımı mükemmel olup, filtrelerin gövdeleri fiberglas takviyeii polietilenden (FRP) veya metal gövde, hidrolik kontrol valfleri PVC katkılı noryl’den imal edilmiştir.

6

 Filtrelerimiz, diyafram operating valf tekniği ile çalışan ve programlanabilir digital tam otomatik kontrol valflerine sahiptir.

MUTFAK TİPİ SU ARITMA CİHAZLARI TERS OZMOZ NEDİR?

Su içinde bulunan çözünmüş ve askıdaki maddelerin yarı geçirgen özel bir filtreden ozmoz prensibinin tersten çalıştırılması ile suyun arıtılmasıdır. Su membrandan gelmeden önce,bir kaba filtreden,sonra hassas filtrelerden ardından da aktif karbon filtrelerden geçirilmektedir. Membrandan önce ön arıtma çok önemlidir. Aksi takdirde çok hassas olan membranlar kısa sürede tıkanacak ve cihazın işlevini görmemesine yol açacaktır.

Fiziksel bir sistem vasıtasıyla (kimyasal ürünler kullanmadan) saf su üretmenin mevcut en iyi yolu ozmoz prensibi ile suyun arıtılmasıdır.

TERS OZMOZ ÜNİTESİNDEKİ MEMBRAN NASIL ÇALIŞIR?

Su yarı geçirgen bir membrana basınç uygular;suyun bir kısmı membranın gözeneklerinden geçer (arıtılmış su), geri kalanı ise boşaltılır(Atık su).

Ev ve küçük yerleşimler için üretilen bu cihazlar ile ilgili yedek parça stoklarımızda devamlı mevcut olup, ayrıca cihazla ilgili teknik servis hizmetleri verilmektedir.

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved