03

Ters Ozmos Sistemleri

Yarı geçirgen bir zara su basıncıyla uygulanan basınç sonucu suyun süzülmesi işlemidir. Suyun bu zardan geçişi sırasında zararlı öğeler dışında faydalı öğelerde beraberinde atıksu ile birlikte dışarı atılır. Üretilen su yüksek kalitede bir sudur.

Çalışma Prensibi;
Ters ozmoz cihazlarında su yarı geçirgen membrana ulaşmadan önce birkaç kademeden geçer. İlk kademede mekanik filtrasyonu yapan micron filtre mevcuttur. İkinci kademede su karbon filtre ile buluşur. Su buradan geçerken klor, zehir, ağır metaller vb. zararlılardan arınır. Üçüncü kademede su ilk kademedekinden daha az geçirgen bir zardan geçerek Ters ozmoz Membranına girişe uygun hale gelir. 

Ters Ozmos Çeşitleri 

Piyasa da bulunan cihazlar ev tipi ve sanayi tipi olarak ikiye ayrılır. Ortalama bir ev tipi cihaz günde 200 Litre kadar su çıkarabilirken sanayi tiplerinde bu değer ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. Bilindiği üzere ters ozmoz cihazları sadece içme suyu için üretilmiş cihazlar değildir. Şebeke kuyu hatta deniz suyunu uygun hele getirmeyi gerektiren tüm sektörlerde kullanılmaktadır. 

Çözücünün difüzyonu diyebileceğimiz ozmoz, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi olayıdır. İyon konsantrasyonun eşitlenmesi, konsantrasyonu düşük olan çözeltiden, konsantrasyonu yüksek olan çözeltiye sıvı geçişiyle sağlanır. Sıvının diğer tarafa geçiş hızı, sıcaklık, basınç, sudaki iyon tipleri ve membramn yapısına bağlıdır.

Membranlar; iki farklı ortamın arasında bulunan ve çözünmüş maddelerin seçici bir şekilde taşınımını sağlayan, genellikle ince yapıda olan malzemelerdir. Membran üzerinden kütle akışını sağlayan itici güçler; basınç, konsantrasyon, sıcaklık ve elektriksel potansiyel farkıdır. İtici gücün tipine göre uygulanan membran prosesleri farklılık göstermektedir.

KULLANIM ALANLARI
Sosyal amaçlı kullanım
Meşrubat sanayi
Gıda sanayi
Konserve sanayi
Süt ürünleri,
Peynir, Yoğurt vs..

DENİZ SUYUNDAN İÇME VE PROSES SUYU TEMİNİ

Suyun yüksek basınç altında yan geçirgen membran sisteminden geçirilerek demineralize su elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ters ozmoz kuyu suyu ve yüzey suyu arıtımının yanısıra deniz suyu gibi yüksek tuzluluktaki suların arıtımında da kullanılmaktadır.
Ters Ozmoz tesislerinde kullanılan membranların ömrü ve öngörülen kapasitenin temininde, tesis dizaynının yanısıra ön arıtmanın da büyük rolü bulunmaktadır.
Bu sebeple Ters Ozmoz tesisleri ön arıtma ekipmanları He birlikte tasarlanmaktadır. Ön Arıtma ekipmanları ham suyun kaynağına, özelliklerine ve Ters Ozmoz ünitesinde kullanılan membranların tipine bağlı olarak tarafımızca belirlenmektedir.

MEMBRAN PROSESLERİ 

Ters ozmoz işleminin çalışma prensibi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su membranlar üzerinde bulunan 2x10 8 cm çapındaki gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.
Membran proseslerinde ayırma, akışkanların membrandan geçiş hızlarındaki farklılıklarına göre gerçekleşir. Ayırma proseslerinde kullanılan membranların yüksek akıya, yüksek seçiciliğe, kimyasal dayanıklılığa ve uzun ömre sahip olması gerekmektedir.
Suyun filtrasyon aşamalarından MikrofUtrasyonun daha Heri adımları Membran prosleri ile gerçekleştirilecektedir. Membran prosesleri suyu süzme hassasiyeti, sırasıyla: Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon ve en ileri adımı Ters ozmoz prosesleridir. Aşağıda bir ultrafiltrasyon prosesi görülmektedir.

MBR PROSESLERİ 

MBR üniteleri, çok az yere ihtiyaç göstermeleri ve çok iyi çıkış suyu kalitesi sağlamaları nedeniyle "gelecek nesil biyolojik atık su arıtma tesisleri” olarak görülmektedir. Bu teknoloji He besteme suyunun basit bir ön arıtımı yeterli olmakta ve uzun temizleme aralıkları ile çalışılabilmektedir.
MBR'ların sağladığı yüksek kalitedeki çıkış suyu aynı zamanda arıtılmış suyun geri kullanım alanlarını ve bu yelpazeyi genişletmektedir. Elde edilen kaliteli arıtılmış atıksuyun geri kullanımı ve/veya satılması ile sağlanan (inansal boyut da dikkate alındığında, çoğu MBR projesi orta veya uzun vadede tesis maliyetleri açısından konvan-siyone! sistemlere göre fizibi! olmaktadır.
Konvansiyonel aktif çamur prosesinde iki ayrı tankda gerçekleşen biyokimyasal oksi-dasyon, MBR’tarda tek tankda gerçekleşmektedir. Bu tank içinde havalandırma suretiyle aktif çamur oluşturulmakta ve de tankın içinde suda gömülü olan membran kasetle­rindeki fiberlerin ya da düz tabaka membranların çok küçük gözeneklerinden vakum ya da pozitif basınç uygulanarak arıtılmış su toplanmaktadır.

Ters ozmoz fittrasyon sistemi, diğer filtrasyon sistemlerine göre istenilen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak verir. Gelişen teknoloji He beraber tamamen otomatik Ters ozmoz cihazları üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kaliteli su eldesi ile ters ozmoz cihazları profesyonel arıtımda üst sıralara yükselmiştir. Ters ozmoz çıkışında suyun debisi çok düşük olacağından depolanması şarttır. Ters Ozmoz cihazlarının şasesi paslanmaz çelikten üretilir.
Çalışması için gereken tüm ekipmanlar üzerindedir.

AVANTAJLARI

Tesis ilk yatırım maliyeti düşüktür.
İnsan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.
İşletme masrafı ve enerji sarfiyatı düşüktür.
Üniteleri her açıdan korozyona karşı dayanıklıdır.

Mobirise is a beautiful site constructor

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved